www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Förlorat kort

Om du förlorar ditt kort

Om du blivit av med ditt kort ska du omedelbart ringa och spärra kortet. För att spärra kortet ringer du till FOREX Spärrservice på 08-695 17 18 (utlomlands: +46 86951718) dygnet runt.

Om du blivit av med ditt Global Cash kort på resan kan vi skicka dig upp till 10.000 SEK utav de medel som du har innestående på ditt kort, alternativt sätta in pengarna på ett av dina bankkonton. Denna tjänst kostar inget extra men du står för kursförlusten som uppstår vid utnyttjande utav tjänsten.

Obehöriga köp/uttag

Om det har registrerats köp eller uttag på ditt kort som du inte har gjort bör du reklamera transaktionen. Kontakta FOREX Kortcenter för att göra en reklamation.

Kontaktinfo
[Missing text /contact/eMailDK for sv]
Kontaktinfo
Besök oss