www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Ansök

Ansök i någon av FOREX bankbutiker eller genom att posta in en ansökan. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en vidimerad kopia av din giltiga ID-handling. Kopian på ID-handlingen skall vidimeras av två andra myndiga personer med underskrift, namnförtydligande samt personnummer.

Vid öppnande av konto till två gemensamma kontohavare skall båda kontohavarna identifiera sig på plats i en FOREX bankbutik. Vid öppnande av konto till minderåriga skall båda förmyndarna identifiera sig på plats i en FOREX bankbutik. Intyg som styrker förmyndarskap ska uppvisas. Ansökan i pdf Villkor i pdf  Prislista Autogiroansökan i pdf

Kontaktinfo
[Missing text /contact/eMailDK for sv]
Kontaktinfo
Besök oss