Oprette en reklamation

Vores opgave er, at lytte upartisk på hvad du har at fortælle. Vi undersøger derefter om vi har behandlet din sag korrekt. Målet er at kunne præsentere en god løsning for dig som kunde og give en udførlig forklaring på vores håndtering af din sag.

Hvor henvender du dig?

Hvis du vil oprette en reklamation, skal du først og fremmest kontakte den FOREX Bank butik hvor fejlen er begået. For at lette håndteringen af din sag, anbefaler vi at du forbereder et bilag inden du kontakter os. Eksempel på bilag kan være mailkorrespondance som du har haft med os, kvittering eller lignende. Vi hjælper dig selvfølgelig selvom du ikke har bilag, men håndteringen af din sag tager da lidt længere tid.

Hvis du ikke er tilfreds

Hvis du ikke er tilfreds med svaret du fik fra den bankbutik som har håndteret din sag, kan du bede bankbutikken om at videregive din sag til vores reklamationsansvarlige i FOREX Bank. Vi har som ambition at kunne besvare indkommende reklamationer indenfor fjorten dage. Hvis sagen er kompliceret, kan det hænde at vi behøver mere tid og dette vil du blive informeret om inden, skriftligt eller mundtligt.

Kontaktoplysninger

FOREX Bank
Jorcks Passage 1B, 3. tv.
1162 København K

E-mail: kundekonsulent@forexbank.dk

Hjælp med din reklamation udenfor FOREX Bank

Skulle du ikke finde vores svar tilfredsstillende, har du mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet via deres hjemmeside:

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/indgivelseafklage

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
1022 København K

Telefonnummer: 35 43 63 33
Telefontid mandag-fredag: kl. 9.30-12.30
Telefax: 35 43 71 04