[No translation for /masterTop/popupintrotext, da]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, da]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, da]

Advarsel!

For at du skal kunne anvende alle funktioner på vores hjemmeside, og ikke udsætte din computer for sikkerhedsbrister, anbefaler vi at du opdaterer til en nyere webbrowser.

Mere information

  1. Udskriv
  2. Tekststørrelse

Indkøbsliste

(- valuta) Sum: - ---
Bestil 
Jeg køber Kurs Jeg betaler

Beløb: - ---

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Nye regler vedrørende håndtering og beskyttelse af personoplysninger

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye regler om håndtering og beskyttelse af personoplysninger i kræft – Databeskyttelsesforordningen (2016/679), på engelsk også kaldt General Data Protection Regulation, (GDPR). Forordningen gælder som lov i alle EU-medlemslande og har til formål at forbedre beskyttelsen af behandling af den enkelte persons personoplysninger. Databeskyttelsesforordningen erstatter hermed Danmarks Persondatalov.

Databeskyttelsesforordningen indeholder bl.a. regler med grundlæggende principper for behandling af personoplysninger og forskrivelse af betingelserne for, at behandlingen er lovlig. Den indeholder også regler om ret til information og adgang til personoplysninger, regler for korrektion af ukorrekte personoplysninger og muligheder for i visse tilfælde at begrænse behandling af personoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om hvordan dine personoplysninger behandles, ved at sende en e-mail til dataansvarlig@forexbank.dk, eller ringe til +46 (0)10- 211 10 00. Du har også ret til, omkostningsfrit, at anmode om indsigt, hvilket indeholder en sammenstilling af personoplysninger om dig behandlet af FOREX Bank samt oplysninger om, hvordan behandlingen udføres. For at bekræfte din identitet kommer FOREX Bank til at sende dit registerudtræk som rekommanderet brev. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse (korrigering af forkerte oplysninger), sletning (vi vil slette personoplysninger, der ikke længere er nødvendige eller behøver at blive behandlet) og begrænsning (i nogle henseender ophører vi med at behandle) af vores behandling af dine personoplysninger.

Anmod om indsigt

For at anmode om indsigt og få dit registerudtræk skal du udfylde elektronisk PDF-blanketten, som du finder til højre på denne side. Du skal derefter aflevere den udfyldte blanket til os via brev, e-mail eller i en af vores butikker. Udførlige instruktioner finder du på blanketten.

Direkte markedsføring

Du kan til enhver tid, omkostningsfrit, protestere mod en behandling af dine personoplysninger, der foretages med henblik på at sende direkte marketingsføringsmateriale til dig. Du gør indsigelse ved at sende din anmodning til dataansvarlig@forexbank.dk eller via brev til FOREX Bank, filial af FOREX Bank AB, Sverige, Jorcks Passage, opg. B. Vimmelskaftet 42, 3. 1162 København K.

Formålet med behandling af personoplysninger

FOREX Bank behandler personoplysninger om dig for at kunne levere de tjenesteydelser, du anmoder om og for i øvrigt at kunne udføre bankaktiviteter og dertil relaterede funktioner. "Aftalen" mellem dig som kunde og FOREX Bank består i, at du benytter nogle af ​​de ydelser vi udbyder, såsom ansøgning om samt anvendelse af privatkonto, opsparingskonto, internetbank, mobilbank, bank- og kreditkort, privatlån, lånesikring, valuta- og vekslingstjenester og andre tjenester. For udførlige information om hvordan vi behandler dine personoplysninger se FOREX Banks privatlivspolitik.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ikke finder de oplysninger, du leder efter i denne privatlivspolitik, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personoplysninger behandles af FOREX Bank, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail: dataansvarlig@forexbank.dk eller på telefon + 46 (0)10-211 1000

Persondataansvarlig

For de personoplysninger om dig, som behandles af FOREX Bank for at levere de tjenesteydelser, du har bestilt, for at kontakte dig som kunde og for at opfylde vores opgaver og forpligtelser som bank, er FOREX Bank dataansvarlig.

FOREX Bank, filial af FOREX Bank AB, Sverige
CVR-nr.: 27748562, Jorcks Passage, opg. B. Vimmelskaftet 42, 3, 1162 København K,
Tel. +46 (0)10-211 10 00 
e-mail: dataansvarlig@forexbank.dk
hjemmeside: www.forexbank.dk

Kontaktinfo
Vedr. reklamationer
Kontaktinfo
Besøg os