[No translation for /masterTop/popupintrotext, da]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, da]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, da]

Advarsel!

For at du skal kunne anvende alle funktioner på vores hjemmeside, og ikke udsætte din computer for sikkerhedsbrister, anbefaler vi at du opdaterer til en nyere webbrowser.

Mere information

  1. Udskriv
  2. Tekststørrelse

Indkøbsliste

(- valuta) Sum: - ---
Bestil 
Jeg køber Kurs Jeg betaler

Beløb: - ---

Hvorfor stiller vi spørgsmål

Vi støtter bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering

At forsøge at få penge, der kommer fra kriminelle aktiviteter, til at se ud som om de er erhvervet på ærlig vis, kaldes hvidvaskning af penge. Ifølge de regler og love, der er stiftet for at forhindre hvidvask, skal personale inden for den finansielle sektor stille spørgsmål til transaktioner, hvor formålet med transaktionen umiddelbart ikke er klart. I visse tilfælde skal de også bede kunden om at legitimere sig og dokumentere transaktionens formål. 

Ingen ønsker at blive udnyttet som mellemled i forbindelse med ulovlige forretninger. Med din forståelse hjælper du til at bekæmpe hvidvask og derigennem bl.a. terrorfinansiering.

Loven kræver

Ifølge Hvidvaskningsloven er det pålagt banker og andre finansielle virksomheder at kontrollere identiteten på dem, som ønsker at blive kunde i virksomheden. Det samme gælder da også, hvis en kunde, der ikke er kendt i virksomheden, ønsker at foretage en større transaktion.

Vores sælgere skal stille spørgsmål

Alle banker og finansielle virksomheder skal altså være sikre på, at transaktioner og tjenester, der udføres af virksomheden, ikke har forbindelse til nogen form for kriminel aktivitet. En lovlig transaktion har altid en rimelig forklaring. Vores sælgere er uddannede i spørgsmål om hvidvask og kan opfatte brister og mangler i forklaringer. Det er derfor, de skal stille spørgsmål.

I visse tilfælde må vi ikke gennemføre transaktionen

Hvis vores sælgere ikke føler, at svarene på deres spørgsmål er tilfredsstillende, må de ifølge loven ikke gennemføre transaktionen. Det samme gælder, hvis sælgeren af anden grund har anledning til at tro, at transaktionen har forbindelse til kriminelle aktiviteter. Kan du ikke vise legitimation, når du bliver bedt om dette, må transaktionen heller ikke gennemføres.

For FOREX Bank er det en selvfølgelighed at forhindre, at den finansielle sektor benyttes til hvidvask af penge og derigennem bl.a. finansiering af terror.

Tak for din hjælp og forståelse! 

Kontaktinfo
Vedr. reklamationer
Kontaktinfo
Besøg os